Ålandsfrågan – en träknut

Den nytillträdde svenske ÖB, general Micael Bydén fick i slutet av oktober i Helsingfors Universitets solennitetssal frågan: Skyddar demilitariseringen Åland i krigsfall? Bydén tvekade en stund men medgav sedan att han inte känner till problematiken i detalj.

I sin nytutkomna bok berör Jukka Tarkka1 i flera sammanhang Åland och dess demilitariserade status. Han har t.o.m. en mycket enkel lösning till frågan. Han föreslår att Finland ogiltigförklarar demilitariseringsbestämmelserna.

Read more

Written by René Nyberg